Mga tuntunin at kundisyon

Privacy Policy- Terms And Conditions

Ang Serbisyong ito ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Kizi10 (tinukoy bilang 'Kizi10'). Sa pamamagitan ng pag-access sa Kizi10.com website application, sumasang-ayon ka sa mga tuntuning ito ('Mga Tuntunin ng Paggamit'). Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nakakaapekto sa iyong mga legal na karapatan at obligasyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, mangyaring iwasang gamitin ang site.

Mga Pangunahing Tuntunin

Dapat ay hindi bababa sa 13 taong gulang ka upang magamit ang Serbisyo. Ipinagbabawal kang mag-post ng mga marahas, hubo't hubad, bahagyang hubad, diskriminasyon, labag sa batas, lumalabag, mapoot, pornograpiko, mga larawang sekswal na nagpapahiwatig, o anumang iba pang hindi naaangkop na nilalaman sa pamamagitan ng Serbisyo. Hindi ka dapat manirang-puri, mang-stalk, mang-aapi, mang-abuso, mang-harass, magbanta, magpanggap, o manakot ng iba. Bukod pa rito, hindi ka dapat mag-post ng pribado o kumpidensyal na impormasyon sa pamamagitan ng Serbisyo, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, impormasyon ng iyong credit card o ng ibang tao, mga numero ng social security, mga alternatibong numero ng pambansang pagkakakilanlan, mga hindi pampublikong numero ng telepono, o mga hindi pampublikong email address. Hindi ka dapat gumamit ng mga domain name o web URL sa iyong username nang walang nakasulat na pahintulot mula sa Kizi10. Hindi ka dapat makagambala o makagambala sa Serbisyo, mga server, o mga network na konektado sa Serbisyo. Hindi ka dapat gumawa ng mga account sa Serbisyo sa pamamagitan ng hindi awtorisadong paraan, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, gamit ang isang awtomatikong device. Sumasang-ayon ka na ang Kizi10 ay walang pananagutan para sa pag-uugali ng ibang mga gumagamit. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga pakikipag-ugnayan. Gamitin ang iyong pinakamahusay na paghatol at kumilos alinsunod sa iyong konsensya at sentido komun.

Ang paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay maaaring, sa sariling pagpapasya ng Kizi10, ay magresulta sa pagwawakas ng iyong Kizi10 account. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang Kizi10 ay hindi maaaring at hindi mananagot para sa nilalamang naka-post sa Serbisyo, at ginagamit mo ang Serbisyo sa iyong sariling peligro. Kung lalabag ka sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o kung hindi man ay lumikha ng panganib o potensyal na legal na pagkakalantad para sa Kizi10, maaari naming ihinto ang pagbibigay sa iyo ng lahat o bahagi ng Serbisyo.

Mga Pangkalahatang Kundisyon

Inilalaan namin ang karapatang baguhin o wakasan ang Serbisyo o ang iyong pag-access sa Serbisyo para sa anumang dahilan, nang walang abiso, anumang oras, at walang pananagutan sa iyo. Maaaring tanggalin ang mga user account sa loob ng seksyon ng profile. Sa parehong mga kaso, ang nakaimbak na data ay tatanggalin, kasama ang lahat ng profile at na-upload na data (mga komento, data ng laro) ng user. Sa aming sariling paghuhusga, inilalaan namin ang karapatan na pana-panahong baguhin ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ('Na-update na Mga Tuntunin'). Maliban kung ang mga pagbabago ay para sa legal o administratibong mga kadahilanan, magbibigay kami ng makatwirang paunang abiso bago maging epektibo ang Na-update na Mga Tuntunin. Sumasang-ayon ka na maaari naming ipaalam sa iyo ang Mga Na-update na Tuntunin sa pamamagitan ng pag-post sa mga ito sa Serbisyo. Ang iyong patuloy na paggamit ng Serbisyo pagkatapos ng petsa ng bisa ng Na-update na Mga Tuntunin ay bumubuo ng iyong pagtanggap sa Na-update na Mga Tuntunin. Inilalaan namin ang karapatang i-reclaim ang anumang username para sa anumang dahilan. Maaari naming, ngunit hindi obligado na, alisin, i-edit, i-block, at subaybayan ang nilalaman o mga account na naglalaman ng nilalaman na tinutukoy namin sa aming sariling paghuhusga ay lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Maaaring maglaman ang Serbisyo ng mga link sa mga third-party na website o feature. Maaaring mayroon ding mga link sa mga third-party na website o mga tampok sa mga larawan o komento sa loob ng Serbisyo. Kasama sa Serbisyo ang nilalaman ng third-party na hindi namin kinokontrol, pinapanatili, o ineendorso. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Kizi10 ay hindi mananagot para sa anumang mga serbisyo o feature ng third-party. Ang iyong pakikipag-ugnayan at pakikipag-ugnayan sa negosyo sa mga ikatlong partido na natagpuan sa pamamagitan ng Serbisyo ay sa pagitan mo at ng ikatlong partido lamang. Sumasang-ayon ka na ikaw ay may pananagutan para sa lahat ng mga singil sa data na natamo mo gamit ang Serbisyo.

Mga Karapatan

Hindi inaangkin ng Kizi10 ang pagmamay-ari ng anumang nilalaman na iyong nai-post sa o sa pamamagitan ng Serbisyo. Ang ilang bahagi ng Serbisyo ay sinusuportahan ng kita sa advertising at maaaring magpakita ng mga advertisement at promosyon. Sumasang-ayon ka na ang Kizi10 ay maaaring maglagay ng naturang advertising at mga promosyon sa Serbisyo o kasabay ng iyong nilalaman. Ang paraan, mode, at lawak ng naturang advertising at promosyon ay maaaring magbago nang walang partikular na abiso. Kinakatawan at ginagarantiya mo na: Pagmamay-ari mo ang nilalamang nai-post mo sa o sa pamamagitan ng Serbisyo o may karapatang magbigay ng mga karapatan at lisensya sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Ang pag-post at paggamit ng iyong nilalaman sa o sa pamamagitan ng Serbisyo ay hindi lumalabag, hindi naaangkop, o lumalabag sa mga karapatan ng anumang third party, kasama, nang walang limitasyon, mga karapatan sa privacy, mga karapatan sa publisidad, mga copyright, mga trademark, at iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian. Sumasang-ayon kang bayaran ang lahat ng royalties, bayarin, at iba pang perang inutang para sa nilalaman na iyong nai-post sa o sa pamamagitan ng Serbisyo. Mayroon kang legal na kapasidad na pumasok sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito sa iyong hurisdiksyon. Naglalaman ang Serbisyo ng nilalamang pagmamay-ari o lisensyado ng Kizi10 ('Nilalaman ng Kizi10'). Ang Kizi10 Content ay protektado ng copyright, trademark, patent, trade secret, at iba pang mga batas. Pinapanatili ng Kizi10 ang lahat ng karapatan sa Nilalaman ng Kizi10 at ang Serbisyo. Hindi mo aalisin, babaguhin, o itatago ang anumang copyright, trademark, marka ng serbisyo, o iba pang mga abiso sa pagmamay-ari na kasama sa Nilalaman ng Kizi10 o kasama. Hindi ka magpaparami, magbabago, mag-aangkop, gagawa ng mga gawang hinango mula sa, gaganap, magpapakita, mag-publish, mamamahagi, magpapadala, mag-broadcast, magbebenta, maglilisensya, o kung hindi man ay pagsasamantalahan ang Nilalaman ng Kizi10.

Bagama't nilalayon ng Kizi10 na panatilihing available ang Serbisyo hangga't maaari, may mga pagkakataong maaaring maantala ang Serbisyo para sa pagpapanatili, pag-upgrade, pag-aayos ng emergency, o dahil sa mga pagkabigo ng telecommunication link at kagamitan. Inilalaan ng Kizi10 ang karapatang mag-alis ng anumang nilalaman mula sa Serbisyo para sa anumang dahilan nang walang paunang abiso. Ang nilalamang inalis mula sa Serbisyo ay maaari pa ring iimbak ng Kizi10 upang sumunod sa ilang partikular na legal na obligasyon, ngunit hindi ito maaaring makuha nang walang wastong utos ng hukuman. Dahil dito, hinihikayat ka ng Kizi10 na panatilihin ang iyong sariling backup ng iyong nilalaman. Sa madaling salita, ang Kizi10 ay hindi isang backup na serbisyo, at sumasang-ayon kang huwag umasa sa Serbisyo para sa pag-backup o pag-imbak ng nilalaman. Hindi mananagot sa iyo ang Kizi10 para sa anumang pagbabago, pagsususpinde, o paghinto ng Mga Serbisyo o pagkawala ng anumang nilalaman. Kinikilala mo rin na ang internet ay maaaring sumailalim sa mga paglabag sa seguridad at na ang pagsusumite ng nilalaman o iba pang impormasyon ay maaaring hindi secure.

Sumasang-ayon ka na ang Kizi10 ay walang pananagutan at hindi nag-eendorso ng nilalamang naka-post sa loob ng Serbisyo. Walang obligasyon ang Kizi10 na i-prescreen, subaybayan, i-edit, o alisin ang anumang nilalaman. Kung lumalabag ang iyong nilalaman sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, maaari kang magkaroon ng legal na pananagutan para sa nilalamang iyon.

Maliban kung inilalarawan sa Patakaran sa Privacy ng Serbisyo, na available sa Kizi10, ang anumang nilalaman ay hindi kumpidensyal at hindi pagmamay-ari sa pagitan mo at ng Kizi10, at hindi kami mananagot para sa anumang paggamit o pagsisiwalat ng nilalaman. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang iyong relasyon sa Kizi10 ay hindi isang kumpidensyal, katiwala, o ibang uri ng espesyal na relasyon, at ang iyong desisyon na magsumite ng anumang nilalaman ay hindi naglalagay ng Kizi10 sa isang posisyon na iba sa posisyong hawak ng mga miyembro ng pangkalahatang publiko , kabilang ang tungkol sa iyong nilalaman. Wala sa iyong nilalaman ang sasailalim sa anumang obligasyon ng kumpiyansa sa bahagi ng Kizi10, at hindi mananagot ang Kizi10 para sa anumang paggamit o pagsisiwalat ng anumang nilalamang ibibigay mo.

Pag-uulat ng Copyright at Iba Pang Mga Paglabag sa IP

p>

Iginagalang namin ang mga karapatan ng ibang tao at inaasahan na gagawin mo rin ito. Kung paulit-ulit mong nilalabag ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng ibang tao, ide-deactivate namin ang iyong account kapag naaangkop.

Disclaimer of Warranty

ANG SERBISYO, KASAMA, WALANG LIMITASYON, Kizi10 NILALAMAN, AY IBINIGAY SA ISANG 'AS IS,' 'AS AVAILABLE,' AT 'WITH ALL FAULTS' BASED. Sa buong sukat na pinahihintulutan ng batas, ni Kizi10 o ang kumpanya ng magulang nito o alinman sa kanilang mga empleyado, tagapamahala, opisyal, o ahente (sama-sama, ang 'Kizi10 Parties') , TUNGKOL SA (A) ANG SERBISYO; (B) ANG NILALAMAN ng Kizi10; (C) NILALAMAN NG USER; O (D) SEGURIDAD NA KAUGNAY SA PAGSASABOT NG IMPORMASYON SA Kizi10 O SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO. KARAGDAGANG DIN, ANG MGA PARTIDO NG Kizi10 AY ITINANGGI ANG LAHAT NG WARRANTY, HAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA, PERO HINDI LIMITADO SA, ANG MGA WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, NON-INFRINGEMENT, TITLE, CUSTOM, FREE TRADE, AND INDITIONS. MULA SA COMPUTER VIRUS.

SA PAG-A-ACCES O PAGGAMIT NG SERBISYO, IKAW AY ITINATAWAN AT GINIGANTARAN NA ANG IYONG MGA GAWAIN AY BAWAL SA BAWAT HURISDICTION KUNG SAAN MO ACCESS O GINAMIT ANG SERBISYO.

Mga Paghihigpit sa Teritoryo

Ang impormasyong ibinigay sa loob ng Serbisyo ay hindi inilaan para sa pamamahagi o paggamit ng sinumang tao o entity sa anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ang naturang pamamahagi o paggamit ay labag sa batas o regulasyon o kung saan sasailalim ang Kizi10 sa anumang kinakailangan sa pagpaparehistro sa loob ng naturang hurisdiksyon o bansa. Inilalaan namin ang karapatang limitahan ang pagkakaroon ng Serbisyo o anumang bahagi ng Serbisyo sa sinumang tao, heyograpikong lugar, o hurisdiksyon, anumang oras at sa aming sariling paghuhusga, at limitahan ang dami ng anumang nilalaman, programa, produkto, Serbisyo , o iba pang feature na ibinibigay ng Kizi10.

Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa patakaran sa privacy na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa:

crazygamesonlinecom@gmail.com